PEMF brezstična elektromagnetna naprava za izboljšanje počutja

15 november 22

Opis operacije

V okviru projekta želimo izdelati PEMF brezstično elektromagnetno napravo za izboljšanje počutja.

PEMF terapija je način stimulacije telesa na osnovni celični ravni z uporabo pulzirajočih elektromagnetnih polj (Pulsed Electromagnetic Fields – PEMF). Naprave PEMF aktivirajo fizikalne in kemične procese v telesu z oddajanjem zdravju prijaznih in koristnih elektromagnetnih polj nizkih frekvenc, ki izboljšujejo telesne funkcije, splošno zdravje in vitalnost ter samozdravljenje telesa. 

Pulzirajoča elektromagnetna polja (PEMF) veljajo za varen in neinvaziven način za učinkovito zdravljenje številnih mišično-skeletnih motenj človeka, ter ponujajo opitmalno delovanje po principu vplivanja na določeno stimulacijsko točko oziroma območje (body/brainwave entrainment-a). Gre za nivo delovanja, ki deluje ne invazivno na celično raven, s čimer se izboljša delovanje celic in njihovih osnovnih funkcij. 

Namen: 

Namen projekta je s tovrstnim izdelkom pomagati uporabnikom pri težavah s spanjem, koncentracijo, predvsem pa izboljšati splošno počutje. S PEMF surrounding sistemom, omogočamo z vključitvijo izdelka v bivanjske prostore (spalnica, dnevna oseba, delovne sobe, pisarne, zdravstvo) doseganje boljše kvalitete spanja, učinkovitost, hkrati pa se izboljša splošno počutje. 

Cilj operacije

Cilj projekta je kot prvi na svetu razviti pulz elektromagnetno napravo, ki v primerjavi z ostalimi konkurenčnimi napravami na trgu, brezstično (surrounding system) oddaja pulze v ciljno okolje ter s tem vpliva na celično delovanje telesa. Naprava bo omogočala prostorsko distanciranje in zaznavanje uporabnikov, kar pomeni, da se moč (intenziteta) naprave spreminja z bližino človeka. To je pomembno ker intenziteta (moč vplivanja) PEMF naprav pada s kvadratom razdalje, kar pa vpliva na učinkovitost in optimizacijo morebitnih stranskih učinkov naprave. 

Rezultat operacije

Ključni rezultat projekta bo nov proizvod “PEMF brezstična elektromagnetna naprava za izboljšanje počutja“, ki predstavlja tehnološko in poslovno inovacijo na področju izvajanja stimulacije telesa na osnovni celični ravni. 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO – JR RRI NOO«. 

Operacijo financira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO. 

Trajanje projekta: 01.11.2022 – 31.10.2024

Skupna vrednost projekta:  498.554,25 EUR

Upravičeni stroški projekta: 299.132,52 EUR

Financira Evropska unija – NextGenerationEU Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz mehanizma JR NOO.  www.noo.gov.si